Informacje o wydarzeniu

 
Pomoc

Szczegóły ankiety

Tytuł

Formularz konsultacyjny

Opis

Niniejszy formularz służy zgłaszaniu uwag i propozycji do: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biała Piska oraz do diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biała Piska.

Szczegółowy opis

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy. Poniższy formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, (ul. Plac Adama Mickiewicza 25) w godzinach pracy urzędu w Punkcie Obsługi Interesanta, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska lub przesłać skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@bialapiska.pl.

Termin wydarzenia

2023-09-15 - 2023-10-09

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Lista załączników


Do góry