Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja programu współpracy gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Konsultacje zakończone 2021-10-07

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja programu współpracy gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Opis

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Białej Piskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Biała Piska do konsultacji w terminie od 16 września 2021 r. do 7 października 2021 r. projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
Opracowany Program stanowić będzie podstawę współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizowania polityki lokalnej wspierania aktywności pożytku publicznego.
Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  www.bip.bialapiska.pl.
Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 16 września 2021 r. do 7 października 2021 r. w formie kompletnie wypełnionego formularza konsultacji za pośrednictwem:
1) faxu na numer 87 424 13 51,
2) drogą elektroniczną na adres um@bialapiska.pl  z dopiskiem w temacie „NGO 2022”
3) poczty na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
4) strony internetowej https://konsultacje.bialapiska.pl/ 
5) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (parter).

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 484/1/2021 z dnia 14 września 2021 r. Burmistrza Białej Piskiej

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Joanna Krzemińska

Termin konsultacji

2021-09-16 - 2021-10-07

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2021-11-05

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-09-16
2021-09-16

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program współpracy gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Termin
2021-09-16 - 2021-10-07
Koniec konsultacji: 2021-10-07

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program współpracy gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 354 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarzadzenie 484/1/2021 z dnia 14 września 2021 r. Burmistrza Białej Piskiej - 2

Załączniki do etapów harmonogramu


Do góry