Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja programu współpracy gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

Konsultacje zakończone 2022-10-14

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja programu współpracy gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Opis

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Białej Piskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Biała Piska do konsultacji w terminie od 24 września 2022 r. do 14 października 2022 r. projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
Opracowany Program stanowić będzie podstawę współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizowania polityki lokalnej wspierania aktywności pożytku publicznego.
Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bip.bialapiska.pl.
Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 24 września 2022 r. do 14 października 2022 r. w formie kompletnie wypełnionego formularza konsultacji za pośrednictwem:
1) faxu na numer 87 424 13 51,
2) drogą elektroniczną na adres um@bialapiska.pl z dopiskiem w temacie „NGO 2023”
3) poczty na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
4) strony internetowej https://konsultacje.bialapiska.pl/
5) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (parter).

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 624/1/2022 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 23 września 2022 r.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Joanna Krzemińska

Termin konsultacji

2022-09-24 - 2022-10-14

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2022-10-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-09-24
2022-09-24

Inne

Tytuł
Formularz konsultacji społecznych
Termin
2022-09-24 - 2022-10-14
Koniec konsultacji: 2022-10-14

Aktywność uczestników

 

Formularz konsultacji społecznych

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 190 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Zarządznie.pdf - 3
Formularz konsultacji społecznych.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Formularz konsultacji społecznych

Brak załączników

Do góry