Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biała Piska

Poddaję się konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miejskiej Białej Piskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biała Piska.

Konsultacje zakończone 2023-10-16

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biała Piska

Opis

Poddaję się konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miejskiej Białej Piskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biała Piska.

Szczegółowy opis konsultacji

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców gminy Biała Piska w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Białej Piskiej

Podstawa prawna

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), w związku z Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biała Piska

Obszar tematyczny

Sprawy społeczne

Administrator konsultacji

Damian Modzelewski

Termin konsultacji

2023-09-15 - 2023-10-16

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2023-11-16

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-09-15
2023-09-15

Inne

Tytuł
Formularz konsultacyjny
Termin
2023-09-15 - 2023-10-09
2023-09-20

Inne

Tytuł
Spotkanie konsultacyjne
Termin
2023-09-20 - 2023-09-20
Koniec konsultacji: 2023-10-16

Aktywność uczestników

 

Formularz konsultacyjny

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 83 0

Spotkanie konsultacyjne

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 72 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


zarzadzenie_nr_754_1_2023.pdf - 10
BP_Projekt uchwały.pdf - 2
Załącznik nr 1.1 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa poglądowa obszaru zdegradowanego.pdf - 3
Załącznik nr 1.2 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 1 - Biała Piska I.pdf - 2
Załącznik nr 1.3.1 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 5 - Rakowo Małe (Monety).pdf - 0
Załącznik nr 1.3.2 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 5 - Rakowo Małe (Monety).pdf - 0
Załącznik nr 1.4 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 8 - Drygały.pdf - 0
Załącznik nr 1.5 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 15 - Łodygowo.pdf - 0
Załącznik nr 1.6.1 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 21 - Kożuchy (Kożuchy Małe).pdf - 0
Załącznik nr 1.6.2 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 21 - Kożuchy (Kożuchy Małe).pdf - 0
Załącznik nr 1.7 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 23 - Świdry Kościelne (Świdry).pdf - 0
Załącznik nr 1.8.1 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 28 - Kózki (Mikuty).pdf - 0
Załącznik nr 1.8.2 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 28 - Kózki (Mikuty).pdf - 0
Załącznik nr 1.9.1 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 29 - Kumielsk.pdf - 0
Załącznik nr 1.9.2 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru zdegradowanego 29 - Kumielsk.pdf - 0
Załącznik nr 2.1 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa poglądowa obszaru rewitalizacji.pdf - 1
Załącznik nr 2.2 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru rewitalizacji 1 - Biala Piska I.pdf - 1
Załącznik nr 2.3 do uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej – mapa obszaru rewitalizacji 8 - Drygały.pdf - 1
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.PDF - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Formularz konsultacyjny

Spotkanie konsultacyjne

Brak załączników

Do góry