Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

Konsultacja społeczna dotycząca nadania nazw ulicom na terenie miasta Biała Piska i ulicy w obrębie Bełcząc

Nadanie nazwy ulicom:a) „Usługowa" drodze gminnej obejmującej działki o nr geod. 76/1, 75/3, 75/8, 75/11 w obrębie Biała Piska – miasto, której położenie określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,b) „Zgody” drodze gminnej obejmującej działkę o nr geod. 106/67 w obrębie Biała Piska – miasto

Konsultacje zakończone 2023-11-29

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja społeczna dotycząca nadania nazw ulicom na terenie miasta Biała Piska i ulicy w obrębie Bełcząc

Opis

Nadanie nazwy ulicom:a) „Usługowa" drodze gminnej obejmującej działki o nr geod. 76/1, 75/3, 75/8, 75/11 w obrębie Biała Piska – miasto, której położenie określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,b) „Zgody” drodze gminnej obejmującej działkę o nr geod. 106/67 w obrębie Biała Piska – miasto

Szczegółowy opis konsultacji

1. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Nadanie nazwy ulicom:
a) „Usługowa" drodze gminnej obejmującej działki o nr geod. 76/1, 75/3, 75/8, 75/11 w obrębie Biała Piska – miasto, której położenie określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) „Zgody” drodze gminnej obejmującej działkę o nr geod. 106/67 w obrębie Biała Piska – miasto, której położenie określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
c) „Spokojna” drodze gminnej obejmującej działki o nr geod. 167/2, 257/4 w obrębie Bełcząc, której położenie określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. CEL KONSULTACJI
Poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Biała Piska na temat nadania nazw ulicom na terenie miasta Biała Piska i ulicy w obrębie Bełcząc.
3. ZASIĘG TERYTORIALNY
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Biała Piska.
4. TERMIN KONSULTACJI
- rozpoczęcie: 14 listopada 2023 r.
- zakończenie: 29 listopada 2023 r.
5. FORMA KONSULTACJI
1. Ankieta do pobrania:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska;
2) na Platformie Konsultacji Społecznych (strona internetowa www.bip.bialapiska.pl, zakładka „Konsultacje społeczne”).
2. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska (decyduje data wpływu do Urzędu);
3) pocztą elektroniczną (podpisany skan) na adres: um@bialapiska.pl.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2017 r. poz. 574)

Obszar tematyczny

Sprawy społeczne

Administrator konsultacji

Damian Modzelewski

Termin konsultacji

2023-11-14 - 2023-11-29

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2023-11-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-11-14
2023-11-14

Inne

Tytuł
Ankieta konsultacyjna
Termin
2023-11-14 - 2023-11-29
Koniec konsultacji: 2023-11-29

Aktywność uczestników

 

Ankieta konsultacyjna

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 22 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Zarządzenie Nr 770.1.2023.pdf - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Ankieta konsultacyjna

Do góry