Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

Nadanie nazwy dla fragmentu drogi krajowej nr 58 w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska „ul. Logistyczna"

Poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Biała Piska na temat nadania nazwy dla fragmentu drogi krajowej nr 58 w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska.

Konsultacje zakończone 2024-03-05

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Nadanie nazwy dla fragmentu drogi krajowej nr 58 w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska „ul. Logistyczna"

Opis

Poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Biała Piska na temat nadania nazwy dla fragmentu drogi krajowej nr 58 w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska.

Szczegółowy opis konsultacji

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Biała Piska w celu zaopiniowania nadania nazwy „Logistyczna” dla fragmentu drogi krajowej nr 58 obejmującej działkę o nr geod. 6/1 w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, oznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym Nr 1 do zarządzenia.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2017 r. poz. 574)

Obszar tematyczny

Sprawy społeczne

Administrator konsultacji

Joanna Krzemińska

Termin konsultacji

2024-02-19 - 2024-03-05

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2024-03-06

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2024-02-19
2024-02-19

Inne

Tytuł
Ankieta konsultacyjna
Termin
2024-02-19 - 2024-03-05
Koniec konsultacji: 2024-03-05

Aktywność uczestników

 

Ankieta konsultacyjna

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 25 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Zarządzenie Nr 809/1/2024 Burmistrza Białej Piskiej - 0
Ankieta konsultacyjna.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Ankieta konsultacyjna

Do góry