Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2024 r

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

Konsultacje zakończone 2023-11-14

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2024 r

Opis

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Białej Piskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Biała Piska do konsultacji w terminie od 31 października 2023 r. do 14 listopada 2023 r. projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
Opracowany Program stanowić będzie podstawę współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizowania polityki lokalnej wspierania aktywności pożytku publicznego.
Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bip.bialapiska.pl.
Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 31 października 2023 r. do 14 listopada 2023 r. w formie kompletnie wypełnionego formularza konsultacji za pośrednictwem:
1) faxem na numer 87 424 13 51,
2) drogą elektroniczną na adres um@bialapiska.pl z dopiskiem w temacie „NGO 2024”
3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
4) za pośrednictwem strony internetowej https://konsultacje.bialapiska.pl/
5) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (parter), w formie kompletnie wypełnionego formularza.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 766/1/2023 Burmistrza Biała Piska z dnia 31 października 2023 r.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Joanna Krzemińska

Termin konsultacji

2023-10-31 - 2023-11-14

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2023-11-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-10-31
2023-10-31

Inne

Tytuł
Formularz konsultacji społecznych
Termin
2023-10-31 - 2023-11-14
Koniec konsultacji: 2023-11-14

Aktywność uczestników

 

Formularz konsultacji społecznych

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 26 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Zarządzenie Nr 766.1.2023.pdf - 2
Formularz konsultacji.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Formularz konsultacji społecznych

Do góry